De nieuwe wet WAS is een feit!

De Eerste kamer heeft de wet aanpak schijnconstructie (WAS) aangenomen! Waar moet u op letten en waar moet u zich op voorbereiden?

Het doel hiervan is om het omzeilen van regels harder aan te pakken, zodat werkgevers niet meer kunnen frauderen. Inspectie SZW heeft namelijk in de afgelopen jaren steeds meer werkgevers betrapt op een loonbetaling die onder het minimumloon ligt.

Voor het grootste deel treedt de WAS per 1 juli in werking. De belastingdienst kan vanaf dit moment uw onderneming aansprakelijk stellen voor het correct uitbetalen van het loon van uitzendkrachten en onderaannemers. De benadeelde persoon moet wel eerst proberen om het niet (op tijd) betaalde loon bij zijn werkgever te claimen. Als dit niet lukt dan bent u als werkgever aansprakelijk.

Vanaf 1 januari 2016 komt er een verbod op het verrekenen van vergoedingen of andere kosten met het minimumloon. U mag vanaf dit moment niet meer het loon contant uitbetalen en u bent verplicht de onkostenvergoeding op de loonstrook te specificeren.

Let op! inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om boetes op te leggen aan werkgevers die zich niet aan de verplichtingen houden die de WAS voorschrijft. Ook mag de inspectie de inspectie gegevens openbaar maken van de ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

-Betaal uw werknemers niet onder het (WML) wettelijke minimumloon uit

-Betaal uw werknemers hun salaris per bank uit, u kunt een boete krijgen van de inspectie als u dit niet doet. De inspectie kan namelijk niet controleren of u het juiste bedrag heeft uitbetaald als u contact uitbetaalt. Ook mag de inspectie deze gegevens openbaar maken.

TIP: Zorg dat uw salaris- en personeelsadministratie op orde is door de bankgegevens en het (WML) wettelijke minimumloon van uw medewerkers tijdig en correct in uw salarisadministratie te verwerken.

inPAY online salarisadministratie houdt toezicht op de WAS en helpt u graag verder met het op een correcte en verantwoordelijke manier uitvoeren van uw salarisadministratie. Voor vragen: neem gerust contact met op inPAY.

 

Bron: Rendement